Sotsiaalne rehabilitatsioon

Rõuge Koostöökeskus osutab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust:

 • alla 16-aastastele puudega lastele;
 • alla 18-aastastele lastele, kelle kohalik omavalitsus on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet.

Rõuge Koostöökeskuses rehabilitatsiooniplaani koostamiseks või teenusele helistage telefonil +372 513 8321 või saatke e-kiri aadressil koostookeskus@rougevald.ee

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamist korraldab sotsiaalkindlustusamet. Juhul, kui teenuse vajaduse hindamisel selgub, et inimene vajab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, siis võtab sotsiaalkindlustusamet inimeselt teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ehk suunab teenusele. Rehabilitatsiooniteenuste eest inimene tasuma ei pea.

Teenuse maksimaalne maksumus kalendriaastas on lapsel kuni 2660 eurot aastas (teenuse maksimaalne maksumus kalendriaastas ehk aastalimiit) kuni selle kalendriaasta lõpuni, millal puudega laps saab 16-aastaseks või KOV hinnangu alusel suunatud abivajav laps 19-aastaseks.

Raha arvestus on individuaalne – nt liikumispuudega lapsel on füsioterapeudi teenuseks rohkem raha kui sellel lapsel, kellel puude raskusastme määramisel liikumispuuet ei tuvastatud. Ülejäänud teenuseid võid vajadusel kasutada kuni aastalimiidi täitumiseni.

Sotsiaalne rehabilitatsioon on kompleksne teenus, st et inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, taastusravi) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide (rehabilitatsioonimeeskonna) sekkumist.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamiseks osutatakse vajadusel järgmisi teenuseid:

 • Tegevusterapeudi teenus
 • Loovterapeudi teenus
 • Sotsiaaltöötaja teenus
 • Psühholoogi teenus
 • Eripedagoogi teenus
 • Logopeedi teenus
 • Füsioterapeudi teenus
 • Kogemusnõustaja teenus
 • Arsti teenus
 • Õe teenus

Taotlemine

Teenust pead taotlema. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse taotluse vormi leiad siit.

Enne taotluse esitamist mõtle siiski järele, kas teenus on siiski vajalik, st kas sinul või sinu lapsel on terviseseisundist tulenevalt mitmeid toimetulekupiiranguid, mida ei saa leevendada muude meetmetega (nt õppe tugiteenused koolis/lasteaias, taastusravi, abivahendid vm).

Taotlust on võimalik esitada mitmel erineval viisil. Kasuta endale sobivat:

 • riigiportaalis eesti.ee. Loe juhendit riigiportaalis taotluse esitamiseks – Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse taotlemine eesti.ee-s
 • digitaalselt allkirjastatud taotlus saada e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee;
 • paberil allkirjastatud taotlus saada posti teel aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn;
 • taotluse saad esitada ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses üle Eesti. Klienditeeninduste aadressid ja vastuvõtuajad leiad siit.

SRT taotlust ei ole vaja esitada kuni 18-aastase abivajava lapse kohta, kellel kohaliku omavalitsuse üksus  on tuvastanud abivajaduse lastekaitseseaduse alusel ning hinnanud tema sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele suunamise vajadust.  Loe abivajava lapse suunamisest sotsiaalse rehabilitatsioonieenusele täpsemalt siit.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni kohta saad lugeda täpsemalt siit.